باندپهن

شرکت مخابرات استان تهران: سامانه 2090 به روز رسانی می شود

منبع: شرکت مخابرات استان تهران
به منظور توسعه و ارتقاء تجهیزات سرور سامانه 2090 از تاریخ 16 شهریور ماه دچار اختلال می شود.
با اجرای عملیات توسعه و بروز رسانی سامانه 2090 به مدت 48 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​