فناوری اطلاعات

نام اولین CDN ایران در کنار بزرگان دنیا قرار گرفت

منبع: تسنیم
ابر آروان در لیست منتشر شده در وب سایت رسمی wappalyzer کنار بزرگان این صنعت قرار گرفت.
 
139410101200515586820134.jpg
عنوان ابر آروان در کنار نام های مطرح CDN جهان به عنوان 9 شبکه توزیع محتوا (CDN) شناخته شده توسط افزونه معروف wappalyzer معرفی شد.
 
در لیست منتشر شده در وب سایت رسمی wappalyzer در کنار ابر آروان، Akamai, Cloudflare, Incapsula, MaxCDN و چند شرکت مطرح دیگر جهان قرار گرفته اند.
 
این شرکت ایرانی در سال 1394 به عنوان اولین شبکه توزیع محتوای کشور سرویس دهی تجاری خود را آغاز کرد.
 
امکانات امنیتی از جمله سامانه دفاع از حملات منع سرویس توزیع شده (DDoS) ابر آروان از جمله سرویس های شاخص این CDN ایرانی است.

​​