فناوری اطلاعات

انتقاد دبیر شورای عالی فضای مجازی از بازار امنیت سایبری کشور

منبع: مهر
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با انتقاد از حجم بازار امنیت سایبری در کشور، گفت: حتی برای پروژه های بسیار بزرگ هم شرکت های مشاور امنیتی در کشور حضور ندارند.
سید ابوالحسن فیروزآبادی در سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران گفت: دوران این که دولت و حکومت صرفا حافظ امنیت باشند به سر آمده و امنیت تعریف جدیدی در فضای سایبر پیدا کرده که بر اساس آن امنیت با مشارکت مردم تحقق یافتنی است.
 
وی با بیان اینکه در فضای حقیقی نیز مردم برای حفظ دارایی های خودمنتظر این نیستند که حکومت امنیت ایجاد کند بلکه خود محافظ دارایی هایشان هستند، افزود: در حال حاضر بعضا در ایجاد سازوکارهای نهادی مناسب برای اینکه همه مردم در تامین امنیت فضای سایبری نقش داشته باشند، آمادگی ذهنی وجود ندارد و به همین دلیل یکی از چالش هایی که در کشور با آن مواجه هستیم چالش اقتصاد حوزه امنیت سایبری و اندازه آن است.
 
فیروزآبادی تصریح کرد: ما در حوزه امنیت سایبری بسیار بازار کوچکی داریم و برغم اینکه در دستورالعمل ها و تاکیداتی که تاکنون اعلام شده، الزام استفاده از ابزارها و الگوریتم های داخلی لحاظ شده اما در مجموع اقتصاد این حوزه کوچک بوده و حتی برای پروژه های بسیار بزرگ هم شرکت های مشاور امنیتی حضور ندارند.
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه نگاه به امنیت حاشیه‌ای و تجملی است، اظهار داشت: بعضی تصور می کنند که با اقدامات بازدارنده می‌توان امنیت ایجاد کرد و همانطور که در جنگ سرد با قدرت نظامی بازدارنده، ما برای یک کشور ایجاد امنیت می‌کنیم در فضای سایبر نیز می‌توانیم با قدرت بازدارندگی ایجاد امنیت کنیم.
 
وی با اشاره به وظیفه شورای عالی فضای مجازی کشور به عنوان سیاستگذار کلان دراین حوزه گفت: امیدواریم در مجلس شورای اسلامی شاهد این باشیم که به این مهم توجه شود چرا که باید در این حوزه قانون و تکلیف به تمام سازمان ها با رویکرد بزرگ سازی اقتصاد آن صورت گیرد. همچنین باید دراین حوزه نهادها و شرکت های مناسب مانند انجمن رمز ایجاد شود.
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: اقدامات مختلفی مانند ایجاد نظام شاخص‌گذاری مناسب، استاندارد گذاری، رصد جرایم و مخاطرات و وضعیت تحقیق و توسعه آموزش عالی را در حوزه امنیت در کشور باید داشته باشیم و همچنین نظام های متعددی که تحت عنوان سند افتا طراحی شده و در حال اجراست باید باسرعت بیشتری صورت گیرد.
 
فیروزآبادی با تاکید بر ایجاد مرکز علمی مناسب در حوزه امنیت سایبری افزود: با وجود دانشگاههای معتبر که قطب علمی کشور هستند نیز باید یک آکادمی داشته باشیم که مرجع باشد و بحث های بسیار متنوع حوزه امنیت سایبری در آن مورد توجه قرار گیرد. حتی از دبیرستان ها شروع کنیم و با برگزاری المپیادهایی دراین حوزه و طراحی درس های  مناسب برای دانشجویان رشته فناوری اطلاعات بتوانیم در بازار، نیروهای کار مناسب برای امنیت دفاعی وارد کنیم.
 
وی اعلام کرد: فضای سایبر مولد قدرت است و در حقیقت با قدرت سایبری شما می توانید رفتار ملت و کشورهای دیگر را تغییر دهید و یکی از ویژگی های آن نامتقارن بودن است که در جنگ ها و چالش ها عوامل غیر متقارن برهم زننده بازی ها هستند و به همین دلیل فضای سایبر را به عنوان یک برهم زننده بازی جهانی مطرح می کنند که این می‌تواند برای ما فرصت و تهدید باشد که البته من معتقدم برای ما فرصت ها بیشتر است.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در حوزه امنیت فضای سایبر شکافی مطرح می شود به نام شکاف دفاع و هجوم، که این شکاف باید مورد توجه انجمن ها و دانشگاه ها قرار گیرد که در این شکاف دفاع بسیار پر هزینه و هجوم کم هزینه است و هجوم می تواند توسط افراد گمنام صورت گرفته و با هزینه کم، خسارت های سنگین وارد کند. بر همین اساس مرکز ملی فضای مجازی  در برنامه ششم به مجلس پیشنهاد کرد که ۱۵ درصد پروژه های ICT کشور باید به امنیت اختصاص یابد.
 
وی افزود: در این رابطه یکی از مشکلات این است که باید آمادگی نهادی مناسب با این تحول بزرگ جهانی داشته باشیم که بازیگر مناسبی در این حوزه باشیم و بتوانیم امنیت فضای سایبر را محقق کنیم. در واقع هدف از ایجاد امنیت در فضای سایبری در حوزه دفاعی ایجاد اعتماد برای کاربران است تا همه دارایی ها و اطلاعات خود را در این فضا به راحتی قرار دهند و آرامش خاطر داشته باشند که این دارایی ها حفظ می شوند.

​​