فناوری اطلاعات

دبیرشورای عالی فضای مجازی: توسعه سایز اقتصادی کشور در گرو تدوین قانون مالکیت معنوی است

منبع: تسنیم
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر مالکیت معنوی نباشد بخشی از دارایی کشورها نرخ گذاری نمی شود.
 
سید ابوالحسن فیروزآبادی در همایش تخصصی ژئوپلتیک فضای مجازی با بیان اینکه مفهوم ژئوپلتیک در فضای مجازی چند سالی است مطرح شده، گفت: در این بعد سه متغیر جغرافیا، سیاست و قدرت قابل بررسی است. برای درک این بُعد باید یک نوع جغرافیای مجازی در نظر بگیریم.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه جغرافیای مجازی آمریکا بسیار بزرگتر از جغرافیای زمینی آن است اما جدای از آن نیست، اظهار کرد: در قدرت سایبری دو دیدگاه 1. عملیاتی و نظامی و 2. قدرت ملی مطرح است. در قدرت سایبری از دیدگاه قدرت ملی پارامترهای متعددی وجود دارد که شاخص هایی در بخش های رگولاتوری، صنعتی، فناوری و اقتصادی برای آن تعریف می شود.
 
وی عنوان کرد: مثلا در بخش رگولاتوری بحث مالکیت معنوی مطرح است که اگر در سیاست کشورها دیده شود، سطحی از قدرت برای آنها از بعد اقتصادی و سایبری پدید می آید.
 
او با بیان اینکه اگر مالکیت معنوی نباشد بخشی از دارایی کشورها نرخ گذاری نمی شود، گفت: اگر حاکمیت بتواند قانون خوبی در این زمینه بنویسد، سایز اقتصادی کشور با آنچه در حال حاضر وجود دارد، قطعا فرق خواهد کرد.
 
فیروزآبادی اشاره ای به وضعیت اقتصاد آمریکا در این راستا داشت و تصریح کرد: این کشور 20 هزار میلیارد دلار استقراض دارد و تنها با چاپ پول و معامله بر پایه آن توانسته اقتصاد اروپا را به ذلت بکشاند; اما خوب است بدانیم که بخش عمده ای از دارایی های این کشور مبتنی بر مالکیت معنوی است و الا برخی کمپانی های مطرح آن در حوزه فناوری 500 میلیون دلار هم ارزش ندارد چه برسد به اینکه 30 میلیارد دلار برای آنها ارزش تعیین می شود.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه مدل سلطه آمریکایی ها بر فضای سایبری "قدرت مسلط" است، گفت: آمریکایی ها فقط به تفوق اطلاعاتی و اقتصادی فکر و حتی به تدریج مدل اقتصادی دنیا را هم عوض می کنند.
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی یکی از راه های بزرگ سازی بازارها را از طریق فضای سایبر دانست و ابراز کرد: در حال حاضر 5 درصد سبد هزینه ای خانوار را فضای سایبر شامل می شود لذا برای نظارت و اعمال مقررات در این عرصه باید کوشا باظیم و هوشمندانه عمل کنیم تا منجر به بزرگ سازی اقتصاد کشور شود.
 
فیروزآبادی با بیان اینکه زیرساخت فضای مجازی می تواند یک اقتصاد سیال را شکل دهد که در نهایت در اختیار ژئوپلتیک آمریکا قرار گیرد، ابراز کرد: اما این موضوع به منزله این نیست که به سمت توسعه زیرساخت ها در داخل کشور و حمایت از این فضا نرویم.
 
وی افزود: از فضای مجازی در حوزه دفاعی به عنوان مدل عملیاتی پنجم یاد می شود و از این حیث باید جدی گرفته شود و براساس الگویی مشخص مورد حمایت قرار گیرد.
 
او همچنین گفت: ورود به این عرصه بسیار ارزان اما برخلاف اینکه هزینه دفاع از هجوم بیشتر است، نمی توان فقط روی هجوم سرمایه گذاری کرد و باید یک نظام دفاعی مناسب مبتنی بر نظامات کشور نیز داشت.

​​