باندپهن

معاون شرکت مخابرات: ۳۱ شرکت مخابرات استانی ادغام می شوند

معاون شرکت مخابرات ایران از تصمیم هیات مدیره این شرکت برای ادغام تمامی شرکتهای مخابرات استانی خبر داد و گفت: این تصمیم در مجمع عمومی مخابرات ایران به تصویب نهایی می رسد.
داوود زارعیان در گفتگو با مهر، هدف از انحلال ۳۱ شرکت استانی مخابرات و ادغام با شرکت مخابرات ایران را ساماندهی ساختار مدیریتی و یکپارچه سازی این تشکیلات عنوان کرد و اظهار داشت: تمامی شرکتهای مخابراتی استانی به اداره کل مخابرات در هر استان تغییر ساختار خواهد داد که این اقدام می تواند باعث تمرکز در امور مدیریتی مخابرات ایران شود.
 
وی با بیان اینکه با اجرای این تصمیم، ساختار مدیریتی شرکت مخابرات ایران به سال ۷۴ باز می گردد، خاطرنشان کرد: ساماندهی ساختار، رفع پراکندگی تصمیم گیری و مدیریت جداگانه و کوچک سازی بدنه و در نهایت یکپارچه سازی از جمله اهدافی است که با این تصمیم محقق می شود.
 
معاون شرکت مخابرات ایران گفت: در همین جهت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت مخابرات ایران با حضور صاحبان سهام این شرکت، روز سه شنبه ۲۳ شهریورماه برگزار خواهد شد تا بر این تصمیم، صحه گذاشته شود.
 
وی تاکید کرد: این تصمیم مورد تصویب هیات مدیره شرکت مخابرات ایران قرار گرفته است و سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس نیز با آن موافقت کرده اند. پیش بینی می شود کوچک سازی بدنه شرکت مخابرات ایران و یکپارچه سازی ساختار آن در درازمدت تاثیر مثبتی در ارزش سهام مخابرات ایران داشته باشد.

​​