فناوری اطلاعات

باج‌افزارها کجا تجمع کرده‌اند؟

منبع: ایسنا
پراکندگی جغرافیایی باج‌افزارها نشان می‌دهد کشورهای قزاقستان، الجزایر و اوکراین به ترتیب بیشترین آمار آلودگی را دارند.
 
نسبت تعداد کاربران آلوده به باج‌افزار به تعداد کاربران آلوده به هر نوع بدافزار می‌تواند معیار نسبتا مناسبی برای بررسی پراکندگی جغرافیایی باشد و در گزارش مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای از پردازش عمومی شبکه امنیتی کسپرسکی (KSN) و جمع‌آوری و استخراج اطلاعات مجموعه کاربران محصولات آزمایشگاه کسپرسکی که در یک مدت معین درگیر باج‌افزار بوده‌اند، این پراکندگی بررسی شده است.
 
تجزیه و تحلیل مکان جغرافیایی کاربران آلوده نشان می‌دهد که کشورهای قزاقستان، الجزایر و اوکراین به ترتیب دارای بیشترین آمار آلودگی نسبت «تعداد باج‌افزار» به «تعداد بدافزار» بوده‌اند. نسبت تعداد کاربران آلوده به باج‌افزار به تعداد کاربران آلوده به هر نوع بدافزار می‌تواند معیار نسبتا مناسبی برای بررسی پراکندگی جغرافیایی باشد.
 
در بازه زمانی ۲۰۱۴-۲۰۱۵، لیست کشورهای با سهم بالاتر از حملات ناشی از باج‌افزارها در جدول زیر نشان داده شده است.
 
 
البته یک سال بعد وضعیت به‌طور قابل توجهی تغییر کرد و هند با ۹.۶ درصد کاربران آلوده از جایگاه هفتم به جایگاه اول جدول رسید. همچنین سهم کاربران روسیه به ۶.۴۱ درصد افزایش یافت و به دنبال آنها کشورهای قزاقستان، ایتالیا، آلمان، ویتنام و الجزایر قرار گرفتند.
 
 
از نظر تعداد قربانیان، کشورهای هند و برزیل و روسیه و آلمان در صدر جدول بیشترین کاربران قربانی باج‌افزار هستند. همچنین در بازه زمانی ۲۰۱۵-۲۰۱۶، قربانیان کشورهای ایالات متحده، ویتنام، الجزایر و اوکراین و قزاقستان به‌طور قابل ملاحظه کاهش یافتند.
 
 
۱۰ کشور مذکور در جدول زیر، ۶۴.۱۴ درصد از کل کاربرانی را تشکیل می‌دهند که با هرگونه باج‌افزار و ۵۲.۸۳ درصدی از آنها با باج‌افزارهای رمزگذار درگیر بوده‌اند. در ۲۰۱۵-۲۰۱۶ این مقادیر به ترتیب به ۶۴.۵۷ درصد و ۶۱.۳۲ درصد افزایش یافتند.
 
 
همچنین در بازه زمانی ۲۰۱۴-۲۰۱۵، باج‌افزارهای رمزگذار در بسیاری از کشورها جولان داده و درصد کمی از کاربران با نوعه دیگری از باج‌افزار مواجه شده‌اند.
 
در سال بعد، باج‌افزارهای رمزگذار بسیار شایع‌تر شده و سهم چنین حملات در برخی کشورها (مانند ایالات متحده، برزیل، قزاقستان، اوکراین، ویتنام و روسیه) بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است و در برخی از کشورها مانند آلمان و ایتالیا باج‌افزارهای رمزگذار پیشتاز بوده‌اند.
 
در نهایت، اگرچه در برخی از کشورها تعداد کاربران مورد حمله با انواع مختلف باج‌افزار کاهش یافته، ولی هیچ کشوری وجود ندارد که سهم کاربران مورد حمله با باج‌افزار رمزگذار آن کاهش داشته باشد. همچنین برخی کشورها مانند آلمان، برزیل، اوکراین، قزاقستان و ایتالیا نرخ رشد بسیار بالایی در این حملات دارند و در نتیجه باید همه کاربران به ویژه این کشورها در استفاده از شبکه جهانی اینترنت محتاط عمل کنند.

​​