رگولاتوری

شاخص‌های مهم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان خردادماه 1395

1- تعداد تلفن ثابت دایری: 30،386،861 شماره

2- تعداد سیم کارت واگذار شده تلفن همراه: 150،578،202 خط

3- تعداد سیم‌کارت فعال تلفن همراه: 77،681،019 خط

4- تعداد تلفن همگانی کشور: 131،525 دستگاه

5- تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی: 48،022 روستا

6-ضریب نفوذ تلفن ثابت: 13/ 38 درصد  

7- ضریب نفوذ مشترکین فعال تلفن همراه کشور:  97/48 درصد  

8- مشترکین پهن باند سیار :  21،348،485  مشترک

9- مشترک پهن باند ثابت :  9،014،314  مشترک

عملکرد 1

عملکرد 2

عملکرد003

عملکرد 004

عملکرد 005

عملکرد 06


​​