لبه تکنولوژی

اتومبیلی که صاحب خود را با عکس سلفی شناسایی می کند

منبع: مهر
یک شرکت آمریکایی برای جلوگیری از کلاهبرداری، سامانه گرفتن عکس سلفی برای شناسایی راننده را طراحی کرده است.
Uber شرکت خدمات آنلاین حمل و نقل در آمریکا اعلام کرد، سیستم امنیتی جدیدی را با نام Real-Time ID Check (بررسی بهنگام هویت)  در خودروهای این کمپانی تعبیه کرده که راننده قبل از استارت زدن باید از خود یک عکس سلفی بگیرد تا شناسایی شود.  
 
این فناوری از سرویس «خدمات شناختی مایکروسافت» استفاده می کند. در واقع با گرفته شدن عکس سلفی کاربر، تصویر به سرویس «خدمات شناختی مایکروسافت» انتقال داده می شود تا عکس کاربر با اکانت او در فایلش تطبیق داده شود.
 
در صورتیکه تصویر ارسال شده با اکانت یکی نباشد، اکانت مسدود می شود و اتومبیل روشن نمی شود.
 
هدف از اجرای این طرح، کاهش کلاهبرداری و انتقال حس امنیت در سطح جامعه است.  
 
مسئولین شرکت Uber می گویند: در ۹۹ درصد از آزمایش های انجام شده، به کارگیری این شیوه با موفقیت روبرو شده است.  

​​