باندپهن

سامانه جامع شکایات مخابرات استان تهران راه اندازی شد

منبع: ایسنا
سامانه جامع شکایات ارتباط مردمی (۲۰۹۰) مخابرات استان تهران راه اندازی شد.
 
محمدرضا بیدخام - مدیر کل روابط عمومی و سخنگوی مخابرات استان تهران - گفت: با توجه به اینکه شرکت مخابرات استان تهران برای دریافت نقطه نظرات مشترکان شیوه های مختلف تماس تلفنی،پیامکی،اینترنتی،ایمیلی و غیره را در نظر گرفته، با راه اندازی این سامانه امکانی فراهم می شود تا دسترسی جامع به مجموع این اطلاعات وجود داشته و نظرات مشترکان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
 
وی با تاکید براینکه دسترسی جامع به این اطلاعات می تواند تاثیر بسزایی در تصمیم گیری و مدیریت شرکت مخابرات داشته باشد،یادآور شد: از آنجا که تحلیل محتوا یکی از موضوعات مهم شرکت های مختلف به شمار می رود از طریق راه اندازی این سامانه تلاش می شود از مجموع انتقادات و پیشنهادات شهروندان استفاده کرده و با تحلیل محتوای آنها در ارائه خدمات بهتر و رضایتمندی بیشتر مشترکان گام برداریم.

​​