باندپهن

برقراری 11 میلیون تماس ماهیانه با مرکز ۱۱۸

منبع: ایسنا
از میان 11 میلیون تماس ماهیانه با مرکز ۱۱۸ حدود ۸۰ درصد آنها با موفقیت انجام می شود و سایر موارد می تواند مسائلی مانند مزاحمت های تلفنی و غیره را دربربگیرد.
 
بنا بر اعلام مسوولان شرکت مخابرات استان تهران، در استان البرز نیز در طول ماه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تماس با مرکز ۱۱۸ صورت می گیرد.
 
در ارتباط با ثبت شماره های تجاری در سامانه ۱۱۸ نیز تاکنون در استان تهران حدود ۳۱ هزار و ۵۰۰ شغل در ۱۱۸ ثبت شده است.
 
درباره هزینه های ثبت شماره های تجاری هم اینگون اعلام شده که در استان تهران هزینه ثبت این شماره ها در طول ماه رقمی معادل ۵۰۰ پالس یعنی حدود سه هزار تومان و  در استان البرز این هزینه معادل ۳۰۰ پالس یعنی حدود هزار و ۷۵۰ تومان در ماه می شود.

​​