فناوری اطلاعات

سطح کیفی خدمات پهنای باند تضمین می شود

منبع: مهر
شرکت ارتباطات زیر ساخت به زودی پهنای باند اینترنت را با تفاهم نامه سطح خدمات SLA واگذار می کند که بر اساس آن سطح کیفی خدمات پهنای باند تضمین می شود.
اسماعیل رادکانی، معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیر ساخت با اعلام این مطب افزود: علاوه بر این شاخص های کیفی سرویس پهنای باند اینترنت بر روی سایت منتشر خواهد شد تا در دسترس همگان قرار گیرد.
 
وی تصریح کرد : پیش از این شرکت ارتباطات زیر ساخت سرویس های دیتای داخلی را با SLA واگذار می کرده است و شاخص های کیفی این سرویس نیز از طریق سایت شرکت ارتباطات زیر ساخت در دسترس عموم مشتریان قرار گرفته است.
 
سرویس SLA توافقنامه کیفیت سطح خدمات است که میان سرویس دهنده و مشتریان اینترنت منعقد می شود و بر مبنای آن سرویس دهنده ملزم به ارائه سرویس طبق توافق انجام شده خواهد بود.

​​