لبه تکنولوژی

تماشا کنید/ تاکسی های خودران با ۲۰ دوربین

یک شرکت آمریکایی حمل و نقل آنلاین، ناوگان تاکسی های خودران با قابلیت فوق العاده راه اندازی کرده است.
شرکت اوبر با بکارگیری فناوری خودران به سمت ایجاد تحول عظیمی در این حوزه پیش می رود.  
 
در همین حال بر روی تاکسی های این شرکت، حسگرهایی وجود دارد که به بررسی دقیق شرایط محیطی می پردازند.  
 
همچنین یک سامانه Lidar (تشخیص نور و محیط اطراف) بر روی سقف تاکسی های این شرکت دیده می شود که به کمک حسگرها، اطلاعات محیط را گرفته و آنها را پردازش می کنند.  
 
سامانه Lidar در هر ثانیه ۱.۴ میلیون پرتو ایجاد می کند تا با توجه به اطلاعات بدست آمده یک نقشه سه بعدی را شکل دهد.
 
به طور کلی بر روی این خودرو ۲۰ دوربین نصب شده که یکی از آنها تشخیص رنگ ها را عهده دار است برای مثال به هنگام روبرو شدن با رنگ قرمز چراغ راهنمایی، توقف می کند و سایر دوربین ها به شناسایی عابرین، موانع و دیگر وسایل حمل و نقل می پردازند.  
 
البته ۴ سامانه دیگر Lidar در اطراف تاکسی های خودران این شرکت نصب شده است تا به پوشش اجسام تعریف نشده بپردازند.  
 
آنتن هایی بر روی این تاکسی ها نصب شده که عملیات انتقال داده ها و موقعیت یابی را انجام می دهند. 

​​