فناوری اطلاعات

شرکت ارتباطات زیر ساخت برای سرویس پهنای بانداینترنت SLA می دهد

منبع: شرکت ارتباطات زیر ساخت
شرکت ارتباطات زیر ساخت به زودی پهنای باند اینترنت را با تفاهم نامه سطح خدمات SLA واگذار می کند.
اسماعیل رادکانی، معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیر ساخت با اعلام این مطب افزود: علاوه بر این شاخص های کیفی سرویس پهنای باند اینترنت بر روی سایت منتشر خواهد شد تا در دسترس همگان قرار گیرد.
 
وی در ادامه تصریح کرد پیش از این شرکت ارتباطات زیر ساخت سرویس های دیتای داخلی را با SLA واگذار می کرده است و شاخص های کیفی این سرویس نیز از طریق سایت شرکت ارتباطات زیر ساخت در دسترس عموم مشتریان قرار گرفته است.

​​