باندپهن

ارائه تلفن بر بستر IP در مخابرات استان تهران

منبع: ستاد خبری گروه مخابرات
شرکت مخابرات استان تهران همزمان با تلکام 2016 به ارائه سرویس SIP PHONE پرداخته است.
 
سخنگوی شرکت مخابرات استان تهران با بیان این مطلب گفت:SIP PHONE  یا VOIP PHONE یا SOFT PHONE تلفن هایی هستند که در آنها از تکنولوژی VOIP برای برقراری تماس بر بستر شبکه IP استفاده می شود.
 
محمدرضا بیدخام در عین حال عنوان کرد:به عبارت دیگر Sip پروتکل یا یکی از مجموعه راه های اتصال صدا بر روی بستر اینترنت است. در واقع این نوع تلفن ها کاربردی مشابه تلفن های معمولی دارند با این تفاوت که به صورت مستقیم به شبکه دیتا متصل می شوند.
 
وی در ادامه از امکان ارائه چند خط تلفن بر روی یک خط در قالب بهره گیری از این سرویس خبر داد و گفت:بدین ترتیب مشترک می تواند از چند خط sip phone با شماره های متفاوت بر روی یک خط تلفن معمولی که سرویس sip phone بر روی آن نصب شده استفاده کند.

​​