باندپهن

شهرداری ها، مانع پاسخ به درخواست 20 هزار متقاضی خط تلفن

منبع: فناوران
مدیر امور شبکه شرکت مخابرات ایران گفت: به دلیل برخی مشکلات اجرایی با شهرداری ها ۲۰ هزار خط تلفن در صف اتصال قرار دارند.
 
رضا خلیلی درباره عدم به روزرسانی خدمات تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران و مشکلاتی که متقاضیان دریافت خط تلفن با آن مواجه هستند، گفت: هم اکنون تلفن ثابت در اکثر مناطق کشور و مراکز مخابراتی به روز واگذار می شود و مشکلی از بابت ظرفیت در این زمینه نداریم.
 
وی گفت: ماهیت فناوری تلفن ثابت به این شکل است که برای برقرار ی آن نیازمند توسعه و عملیات عمرانی هستیم که برای این موضوع، چالش های اجرایی با شهرداری ها داریم.
 
خلیلی با بیان اینکه این چالش ها روند اجرا و هماهنگی را با کندی مواجه می کند، ادامه داد: این موضوع سبب شده است که در برخی مناطق نتوانیم تلفن ثابت را به روز به متقاضیان واگذار کنیم. البته تعداد آن در کل کشور بسیار ناچیز است.
 
این مقام مسوول در شرکت مخابرات ایران تعداد افراد در صف انتظار برای دریافت تلفن را ۲۰ هزار نفر عنوان کرد و گفت: هم‎اکنون یک سری هماهنگی هایی با شهرداری برای مجوز عملیات کابل برگردان صورت گرفته است که امیدواریم این موضوع سریع تر رفع شود.
 
وی بیشترین تعداد فیش های در انتظار را مربوط به استان البرز و تعداد معدودی از مناطق تهران عنوان کرد و افزود: بالغ بر ۲۵ میلیون خط تلفن ثابت در شبکه مخابرات کشور فعال است و به نوعی این فناوری به اشباع رسیده اما با توجه به ساخت و سازهای جدید در شهرها، برخی ساختمان ها نیازمند چندین خط جدید تلفن هستند که باید شرایط برای واگذاری این خطوط ایجاد شود.
 
خلیلی ادامه داد: باید شرایط به نحوی باشد که همانگونه که در اتمام مراحل ساخت یک ساختمان، آب، برق و گاز به آن تعلق می گیرد، امکانات واگذاری یک خط نیز برای آن ساختمان فراهم شود که این موضوع نیازمند همکاری شهرداری ها با مخابرات است.

​​