رگولاتوری

تجمع تعدادی از کارکنان شرکتی مخابرات در مقابل مجلس

منبع: ایسنا
تعدادی از کارکنان شرکتی مخابرات از سراسر کشور در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
 
این افراد خواستار اجرای طرح طبقه بندی هستند که بر مبنای آن حقوق و مزایای یکسانی برای کارمندان شرکتی و رسمی در نظر گرفته می شود.

​​