رگولاتوری

مجموع شرکت‌های FCP به ۱۴ رسید

منبع: تسنیم
رگولاتور ارتباطی با صدور پروانه‌ای جدید در حوزه ارتباطات ثابت موافقت کرد تا مجموع FCPها به ۱۴ مورد برسد.
 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با صدور پروانه‌ای جدید در زمینه ارتباطات ثابت (FCP) موافقت کرد.
 
در همین راستا شرکت ارتباطات ثابت پارسیان موفق به قرارگیری در جمع دارندگان پروانه FCP شد و مجموع پروانه‌های این حوزه را به 14 مورد رسانید.
 
پروانه مذکور دو سال گذشته با هدف تجمیع پروانه‌های سابق ارتباطی و اینترنتی اعم از PSTN،PAP ، ISDP و ISP تدوین شد.
 
مدت زمان اعتبار پروانه‌های FCP براساس مقررات مندرج در مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 10 سال است.

​​