باندپهن

نشان تجاری مخابرات استان ها تغییر كرد

منبع: شرکت مخابرات ایران
در راستای اجرای گام اول طرح یکپارچه سازی شرکت مخابرات ایران، نشان تجاری مخابرات استان ها تغییر یافت.
 
به دنبال اجرای گام اول طرح یکپارچه سازی – مصوب مجمع عادی فوق العاده- و ادغام مخابرات استان ها در شرکت مخابرات ایران، عنوان « منطقه » جایگزین « شرکت مخابرات استان» شد.
 
بر اساس این گزارش، طبق بخشنامه شماره 7 یکپارچه سازی که به مدیران مناطق سراسر کشور ابلاغ شد، در تمامی سربرگ ها و اوراق اداری چاپی و الکترونیکی، آرم و نام شرکت مخابرات ایران به صورت کامل درج و نام منطقه در ذیل نام شرکت گنجانده می شود.
 
 
گفتنی ست، در این بخشنامه به توزیع کتابچه برند توسط دفتر روابط عمومی و امور بین الملل اشاره شده که به منظور یکسان سازی تابلوها و سایر وسایل ارتباطی و تبلیغی، در مناطق سراسر کشور توزیع خواهد شد.

​​