باندپهن

نصب اولين سازه هاي اسکلت فلزي پروژه برج هاي دوقلوي شرکت مخابرات

منبع: شرکت مخابرات ايران
مدیرعامل شرکت مدیریت املاک مخابرات ایران گفت: «پروژه برج هاي دوقلوي شرکت مخابرات ايران امروز صبح با نصب اين سازه ها شکل جديدي به خود گرفت.»
 
رفيعي، مدیرعامل شرکت مدیریت املاک مخابرات ایران با بيان اينکه ساخت اسکلت در کارخانه طرف قرارداد با جديت دنبال مي شود تصريح کرد: وزن تقريبي اسکلت هر برج حدود 10000 تن مي باشد که کار نصب نخستين بخش اسکلت پس از حمل از کارخانه امروز با موفقيت انجام شد.
 
مجري طرح احداث ساختمان هاي مرکزي شرکت مخابرات ايران افزود: اميدواريم به ياري خداوند متعال و همت مديران ارشد شرکت مخابرات، ساخت و نصب اسکلت فلزي برج شرقي طي 6 ماه آينده به اتمام برسد.

​​