باندپهن

نرخ مکالمه با شماره ثابت ترابردپذیر مشخص شد + تعرفه‌ها

منبع: تسنیم
سقف تعرفه‌های مکالماتی با شماره ثابت ترابردپذیر بر حسب دقیقه و در روش‌های گوناگون (مکالمه با تلفن‌های ثابت و سیار) تعیین شد.
 
مشترکانی که دارای شماره ثابت با قابلیت ترابرد هستند باید بدانند که نرخ‌های ارتباطی با این شماره‌ها یا از طریق این خطوط متفاوت از دیگر ردیف‌های تعرفه‌ای است.
 
شماره ثابت ترابردپذیر، شماره تلفنی است که قابلیت استفاده از آن در کل کشور برای کاربر با حفظ شماره مذکور فراهم باشد.
 
این شماره قابلیت تحرک‌پذیری از نوع مکانی (Portability) را دارد.
 
تحرک‌پذیری در اینجا به منزله تحرک‌پذیری از جنس موبایل (Mobility) نیست. به عبارتی امکان برقراری تماس صرفا در حالت استقرار در یک مکان ثابت ممکن است.
 
سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه از شماره ثابت ترابردپذیر به خطوط همراه 625 ریال و سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه از خطوط همراه به شماره ثابت ترابردپذیر از سیم‌کارت‌های دائمی 625 ریال و از سیم‌کارت‌های اعتباری 937 ریال است.
 
سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه از / به شماره ثابت ترابردپذیر، به / از کلیه خطوط تلفن ثابت (اعم ا درون استانی، برون استانی، ترابردپذیر و غیر ترابردپذیر) نیز 100 ریال است.
 
سقف هزینه اتصال یک خط تلفن ثابت ترابردپذیر آبونمانی مبلغ دو میلیون ریال است که یک میلیون ریال آن در زمان ثبت‌نام و مابقی آن طی 36 ماه پس از زمان راه‌اندازی خط از مشترک اخذ می‌شود.
 
مبلغ آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت ترابردپذیر به شرح زیر است:

​​