رگولاتوری

ایجاد موسسه پژوهشی فضایی با مشارکت مرکز ملی فضایی و دانشگاه تهران

منبع: مهر
تفاهم‌نامه همکاری فضایی بین مرکز ملی فضایی و دانشگاه تهران در راستای موسسه پژوهشی مشترک فضایی منعقد شد.
تفاهم‌نامه همکاری فضایی بین مرکز ملی فضایی و دانشگاه تهران با حضور منوچهر منطقی، رئیس مرکز ملی فضایی ایران و محمد رحیمیان، معاون پژوهشی دانشگاه تهران با هدف ایجاد و گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی در حوزه سنجش از راه دور منعقد شد.
 
منطقی در این مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: با توجه به اینکه ماموریت مرکز ملی فضایی ایران هماهنگی و سیاستگذاری بین تمام نهادهای مربوط به فضا در کشور است، این تفاهم‌نامه نیز در همین جهت و برای مشارکت بیشتر دانشگاه تهران در حوزه فضایی تدوین شده است.
 
وی افزود: تقریبا همه دانشگاه ها در حوزه فضایی ورود کرده اند و فقط دانشگاه تهران است که با وجود داشتن پتانسیل بالا از نظر امکانات و نیروی انسانی هنوز چندان وارد فعالیت های فضایی نشده است که امیدواریم با انعقاد این تفاهم‌نامه مشارکت دانشگاه تهران در این حوزه افزایش یابد.
 
به گفته منطقی، مرکز ملی فضایی در این تفاهم‌نامه به دنبال این است که یک پروژه اساسی و بزرگ در حوزه فضایی را بین نهادهای مرتبط فضایی و دانشگاه تهران اجرا کند که این پروژه بزرگ، تشکیل موسسه پژوهشی مشترک است که کاربردهای زیادی در حوزه فضایی خواهد داشت.
 
رئیس مرکز ملی فضایی ایران تصریح کرد: در صورت تشکیل موسسه پژوهشی مشترک فضایی بین مرکز ملی فضایی و دانشگاه تهران، این دانشگاه تبدیل به مرجعی برای فعالیت های فضایی می شود؛ زیرا این دانشگاه بسیار جامع بوده و می تواند بسیاری از علوم و فناوریهای حوزه فضایی کشور را پوشش دهد.
 
منطقی با اشاره به اینکه برخلاف تصور موجود، کاربری های فضایی تنها به کاربری های تخصصی محدود نمی شود، گفت: کاربری های عمومی فضایی را نباید نادیده گرفت و باید از امکانات فضایی در حوزه های عمومی مانند اورژانس، محیط زیست، پلیس، خدمات فنی و پژوهشی نیز استفاده کنیم و کاربردهای حوزه فضایی را گسترده تر کنیم.
 
وی افزود: از دیگر ماموریت های موسسه پژوهشی، اقدامات ترویجی، پژوهشی و آموزشی است که در متن تفاهم‌نامه در این زمینه نیز توضیحاتی ارائه شده است.
 
استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاه تهران در حوزه فضایی
محمد رحیمیان، معاون پژوهشی دانشگاه تهران نیز در این جلسه، گفت: مهمترین هدف این تفاهم‌نامه استفاده از پتانسیل این دانشگاه برای گسترش موضوعات حوزه فضا در کشور است تا از پتانسل های علمی موجود این دانشگاه بهتر استفاده شود.
 
وی افزود: تاسیس موسسه پژوهشی مشترک بین مرکز ملی فضایی و دانشگاه تهران یک اقدام خوب و بزرگ است و امیدواریم این موسسه منشا خدمات مفیدی برای کشور شود.
 
به گفته رحیمیان، تفاهم‌نامه مذکور می تواند اقدامات فضایی دانشگاه را سیستماتیک کرده و همه بخش های مرتبط با این حوزه را درگیر فعالیت های فضایی کند.

​​