فناوری اطلاعات

معرفی برخی از حامیان، غرفه داران و همراهان نمایشگاه تراکنش ایران

منبع: ستاد خبری نمایشگاه تراکنش ایران
برخی از مشارکت کنندگان این رویداد در چهار سطح حامیان راهبردی، حامیان طلایی، غرفه داران و همراهان معرفی شدند. تعدادی دیگر از بانک ها و شرکت ها طی روزهای آتی به جمع مشارکت کنندگان می پیوندند.
 
مشارکت کنندگان در این رویداد در چهار بخش حامیان راهبردی، حامیان طلایی، غرفه داران و همراهان حضور دارند.
 
حامیان راهبردی رویداد متشکل از سازمان ها و نهادهایی هستند که در سطح کلان از این رویداد حمایت نموده اند. در بخش حامیان طلایی بانک ها و شرکت های مختلفی از رویداد حمایت مالی دارند و به معرفی توانمندی های خود می پردازند .
 
غرفه داران نیز متشکل از  مجموعه شرکت هایی هستند که در بخش نمایشگاهی رویداد حضور داشته و به معرفی قابلیت ها  و توانمندی های خود در عرصه صنایع مالی و بانکی می پردازند.
 
همراهان این نمایشگاه را سازمان ها و شرکت هایی تشکیل می دهند که با حضور در سمینارها و کارگاه ها ، تالارهای گفتگو و نشستها، راه را برای تعامل و گفتگوی دو جانبه در روزهای برگزاری نمایشگاه هموار می سازند.
 
جهت آشنایی بیشتر با حامیان، غرفه داران و همراهان به بخش انتهایی صفحه نخست سایت www.itefaba.com مراجعه فرمایید.

​​