فناوری اطلاعات

برگزاری ۷۰ مانور سایبری در ۳۰ منطقه مخابراتی

منبع: مهر
شرکت مخابرات ایران از برگزاری بالغ بر ۷۰ مانور پدافند سایبری در بیش از ۳۰ منطقه مخابراتی در راستای تضمین امنیت و پایداری شبکه مخابراتی کشور خبر داد.
شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: رعایت اصول پدافند غیرعامل، تضمین کننده امنیت و پایداری شبکه مخابراتی کشور است و در همین راستا در هفته پدافند غیرعامل که از دوم تا هشتم آبان ماه در سراسر کشور در جریان است، مانور تخصصی سایبری برگزار خواهد شد.
 
پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای است که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می شود.
 
به طور کلی پدافند غیرعامل فعالیتهایی همچون مصون سازی زیرساخت های حیاتی، پایدارسازی و استحکام زیرساخت ها و ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری مانند طرحهای آمایش سرزمینی و سیر طرحهای توسعه ای، پیاده سازی و اجرایی کردن راهبرد اقتصادی (اقتصاد مقاومتی) در بومی سازی تجهیزات مخابراتی و حفاظت از طرح های پدافند غیرعامل در جهت محروم سازی دشمن از کسب اطلاعات مربوط به زیرساخت های طبقه بندی شده را در بر می گیرد.
 
براین اساس کمیته راهبردی پدافند غیرعامل شرکت مخابرات ایران، دفاع سایبری، پدافند سایبری، ارتقاء پایداری و امنیت و مصون سازی زیر ساختها را در دست پیگیری دارد. از این رو قرار است در ۳۰ مخابرات منطقه ای و ۲ شرکت اصلی( ارتباطات سیار و مخابرات منطقه تهران) بیش از ۶۰ الی ۷۰ مانور و رزمایش تخصصی برگزار شود که اکثریت این مانورها در سطح ملی است.
 
معرفی دستاورد های تخصصی پدافند غیرعامل، ایجاد تحرک و انگیزه در سازمان ها، نهادها و شرکت ها در مورد پدافند غیرعامل، ایجاد زمینه مشارکت فکری در پاسخگویی به نیاز های تخصصی پدافند غیرعامل، زمینه سازی برای تحقق تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری درخصوص پدافند غیرعامل از جمله اهداف برگزاری این هفته است.
 
در موضوع پدافند سایبری، با توجه به آسیب پذیری های موجود در فضای سایبری و پیچیدگی روزافزون و رو به ازدیاد سامانه های مبتنی بر فناوری اطلاعات و همچنین، ارتقاء پایداری و امنیت و مصون سازی زیرساخت ها، دبیرخانه کمیته راهبردی مخابرات، در تمامی مراکز مخابراتی و مناطق، مرکز پدافند سایبری ایجاد کرده است.

​​