فناوری اطلاعات

ارایه وای ـ فای رایگان در نقاط پرتراکم شهرهای ایران

منبع: فناوران
استانداردهای ساختمان هوشمند بر اساس تجارب بین المللی و و مطابق با استاندارهای اتحادیه جهانی مخابرات تدوین شده و در حال طی مراحل قانونی برای تصویب و ابلاغ است.
 
نصرا... جهانگرد درنشست تخصصی شهر هوشمند جایزه جهانی خشت طلایی تهران گفت: در حال حاضر، ادبیات شهرهای هوشمند از جنبه های مختلف نظیر فنی، اقتصادی، خدماتی و زیست محیطی مشخص شده 
است.
 
وی افزود: در یک شهر هوشمند باید شهروندان بتوانند به خدمات مورد نیاز خود با حداقل زمان، هزینه و کمترین مصرف انرژی دسترسی داشته باشند که علاوه بر مباحث فنی، موضوعات معماری شهری و معماری ترافیکی ازجمله مسایل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.معاون وزیر ارتباطات درخصوص خدمات الکترونیکی ارایه شده از سوی دستگاه ها نیز گفت: در حال حاضر، آماده سازی سرویس های دولت الکترونیکی دستگاه ها به نتایج خوبی رسیده و هم اکنون در مرحله یکپارچه سازی خدمات به منظور تسهیل در دسترسی آنها برای مردم قرار داریم.
 
وی گفت: خدمات مبتنی بر اطلاعات مکان محور، پرداخت های موبایلی و خدمات نقش های شهری پستی از جمله محورهایی است که در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم تا پایان سال جاری عملیاتی شود.
جهانگرد گفت: از سوی دیگر و براساس استاندارهای موردنظر در شبکه ملی اطلاعات، دسترسی به خدمات WIFI در نقاط پر تراکم شهری به عنوان خدمات دسترسی در شهرهای هوشمند در دستور کار است تا شهروندان از طریق آن بتوانند به خدمات الکترونیکی بر بستر تلفن همراه دسترسی داشته باشند.
 
وی ادامه داد: جنبه های ساخت شهری از طریق همگن سازی ظرفیت های موجود و با در نظر گرفتن شرایط زیست بوم شهری و تاریخی به منظور ارایه خدمات برای ارتقای کیفیت زندگی مردم ازجمله موضوعاتی است که باید از سوی معماران مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

​​