رگولاتوری

مهری، معاون وزیر ارتباطات شد

منبع: تماس نیوز
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی ،حسین مهری را به عنوان "معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران" منصوب کرد.
 
در متن حکم دکتر واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است:
 
جناب آقای حسین مهری
 نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی و با استناد به مواد 10 و 11 قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و صورتجلسه مورخ 95/6/13 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مذکور، جناب عالی را به مدت ۲ سال به سمت "معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران" منصوب می نمایم.
 
امید است با اتکال به قادر متعال و رعایت اخلاق و تقوای الهی با جدیت و تلاش وافر خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم سرافراز کشور را سرلوحه کار خود قرارداده و در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوطه جهت تحقق اهداف و دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.
 
                                                                                                                                                                                                 محمود واعظی

​​