لبه تکنولوژی

یک پژوهشگر رسانه: ورود تکنولوژی‌های ارتباطی، زبان فارسی را از کنترل خارج کرده است

منبع: تسنیم
یک پژوهشگر رسانه با بیان این که از دو دهه پیش با ورود تکنولوژی‌های ارتباطی کنترل زبان فارسی تقریبا غیرممکن شده گفت: بسیاری از واژه های نادرست در سال‌های گذشته توسط اهالی رسانه بکار برده شد و نهایتا در جامعه جا افتاد.
 
علی اکبر قاضی‌زاده در کارگاه نگارش در رسانه‌ها با بیان اینکه از دو دهه پیش با ورود تکنولوژی‌های ارتباطی کنترل زبان فارسی تقریبا غیرممکن شد، اظهار کرد: البته این به معنای ناتوانی در کار نیست بلکه دیگر تلویزیون نفوذ سابق و مربوط به دهه های 60 و 70 را ندارد و از طرفی مردم هم مانند گذشته گوش شنوا ندارند.
 
این پژوهشگر ارتباطات با بیان اینکه سوالی که امروز در عرصه روزنامه نگاری مطرح می شود این است که با همه تحولات همچنان دغدغه پاک‌نویسی و درست‌نویسی را داریم، ابراز کرد: اکنون با جمعیت‌های ناشناخته‌ای از مردم مواجه هستیم و بدون شناختن آنها به سمت تهیه مطلب می رویم.
 
وی افزود: باید بدانیم که ادبیات رسانه ای متفاوت از آن چیزی است که به عنوان خاطره نویسی یاد می شود زیرا با دفترچه خاطرات تنها نویسنده آن مواجه است اما مخاطب مطالب رسانه ای ممکن است افرادی از تمام نقاط کشور باشند و لذا درست نویسی اینجا اهمیت می یابد.
 
او خاطر نشان کرد: متاسفانه غلط‌های ما در نگارش خیلی زود تبدیل به عادت و زبان محاوره‌ای مردم می‌شود به گونه ای که مردم تصور می‌کنند آنچه در رسانه‌ها مطرح می‌شود، زبان رسمی سرزمین است.
 
قاضی زاده ابراز کرد: پاک نویسی در رسانه ها بسیار اهمیت دارد زیرا زبان غلط در رسانه ها به هیچ وجه قابل جبران نیست.
 
این روزنامه نگار پیشکسوت گفت: بسیاری از واژه های نادرست در سال‌های گذشته توسط اهالی رسانه بکار برده شد و نهایتا در جامعه جا افتاد.
 
وی با بیان اینکه میزان خدمت رسانه به زبان فارسی می تواند به اندازه آسیب آن باشد، ابراز کرد: امروز متأسفانه زبان دفترچه های خاطرات به زبان عمومی رسانه تبدیل شده در حالیکه این زبان به شدت در معرض تغییر شکل و فساد است.
 
وی خاطر نشان کرد: یکی از دلایلی که زبان به شدت در حال آسیب دیدن است، فاصله گرفتن اهالی رسانه از کتاب است.
 
قاضی زاده تصریح کرد: عده‌ای تصور می‌کنند که فقط کشور ما از تکنولوژی‌های ارتباطی جدید استفاده می‌کند و به همین خاطر زبان مرجع دستخوش تغییراتی می‌شود در حالیکه همه کشورها از تکنولوژی استفاده می کنند اما مراقب زبان مرجع شان هستند.
 
او خاطر نشان کرد: ما ادبیات مکتوب زبان فارسی که بیش از هزار سال سابقه مکتوب دارد را به دلایل رابطه نداشتن با آن از دست می‌دهیم.
 
این پژوهشگر رسانه ابراز کرد: هیچ کجای دنیا اینطور نیست که دروازه‌های زبان باز باشد و اجازه دهند هر چیزی وارد آن شود و اسم آن را نیاز روز بگذارند.
 
او خاطر نشان کرد: یک راه معمول حفظ زبان مرجع مراجعه بیشتر به کتاب است.
 
وی افزود: یکی از دلایلی که زبان به شدت در حال آسیب دیدن است، فاصله گرفتن اهالی رسانه از کتاب است. کسانیکه از استفاده می کنند باید قبل از استفاده هر واژه‌ای کمی تامل کنند.

​​