فناوری اطلاعات

در چارچوب اجرای ره‌نگاشت تحول صورت گرفت: انتصاب‌های جدید در شرکت مخابرات ایران

منبع: شرکت مخابرات ایران
با تغییر در ساختار مرکز عملیات فنی و تجاری شرکت مخابرات ایران، با حکم مدیرعامل، سرپرستان دو معاونت امور مشتریان و تجاری منصوب شدند.
 
رسول سراییان، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، آقایان داوود زارعیان و سمیع‌الله صادقی را به ترتیب به عنوان سرپرستان دو معاونت امور مشتریان و تجاری منصوب کرد.
 
همچنین، در احکام دیگری، آقایان علی کارگزار، به عنوان سرپرست معاونت حقوقی، تنظیم مقررات و امور مجلس، محمد نبی‌زاده به عنوان سرپرست معاونت راهبرد و توسعه کسب ‌وکار منصوب شدند.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در احکام جداگانه‌ای آقایان سید غلامرضا عرب‌هاشمی، مدیر منطقه سمنان را به سمت سرپرست منطقه تهران و حمید همت‌زاده را به سمت سرپرست منطقه البرز منصوب کرد. با این دو انتصاب، منطقه تهران و البرز از یکدیگر مستقل شدند.
 
سراییان، در حکم دیگری آقای محمد رضا بیدخام، مدیرکل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران را به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران منصوب کرد.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در راستای تغییرات ساختاری و اجرای بهینه برنامه‌های تحول ، در احکام دیگری آقایان رضا خلیلی را با حفظ سمت به عنوان "مجری توسعه شبکه شرکت مخابرات ایران" ، سیدعلی ملک‌جعفریان را به عنوان " مجری توسعه فناوری شرکت مخابرات ایران" ، علیرضا صیدی را به عنوان مشاور مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات و سیداحمد علمایی را با حفظ سمت به عنوان مشاور مدیرعامل و " مجری توسعه شرکت‌های نوپا"  منصوب کرد.

​​