باندپهن

کسب تقدیر نامه نشان مسئولیت اجتماعی کشور توسط مخابرات منطقه تهران و البرز

منبع: روابط عمومی مخابرات منطقه تهران

مخابرات تهران و البرز در اولین همایش ملی نشان مسئولیت اجتماعی کشور موفق به دریافت تقدیر نامه شد.

در اولین همایش نشان مسئولیت اجتماعی که دوشنبه 24 آبان ماه با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر علوم تحقیقات فناوری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون رئیس جمهور امور بانوان و رئیس دفتر رئیس جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد موفق به کسب تقدیر نامه نشان مسئولیت های اجتماعی کشور شد.
 
براساس این گزارش از بین 146 شرکت متقاضی در نهایت 33 شرکت به مرحله نهایی وارد و از سطح نشان تا دیپلم افتخار ارزیابی شدند. 

​​