لبه تکنولوژی

نیویورك، هوشمندترین شهر دنیا نام گرفت

منبع: فروم اینترنت اشیا ایران
در مراسم جهانی جوایز شهر هوشمند، نیویورك به عنوان هوشمندترین شهر دنیا انتخاب شد. این جایزه به دلیل اجرای برنامه «توسعه شهر هوشمند و برابر برای همه» به این شهر اعطاء شد. این برنامه توسط اداره فناوری و نوآوری شهرداری این شهر طراحی شده و مدیریت می‌شود.
 
هدف از طرح نوآورانه توسعه شهر هوشمند نیویورك، افزایش تحقیق و توسعه و پیاده‌سازی فناوری‌های IoT به منظور ارتقاء استانداردهای زندگی شهروندان می‌باشد. این برنامه شامل پروژه‌هایی همچون LinkNYC است كه به منظور تسریع توسعه روش‌های IoT طراحی شده است. یكی دیگر از پروژه‌ها، MarketplaceNYC نام دارد كه به ادارات دولتی كمك می‌كند تا جدیدترین فناوری‌های هوشمند را برای ارتقاء عملكرد خود توسعه دهند.
 
جف مِریت، مدیر بخش نوآوری در اداره فناوری و نوآوری شهرداری نیویورك در این زمینه می‌گوید: «اگر تجهیزات IoT به صورت كارآمد استفاده شود، می‌تواند باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها، افزایش مشاركت‌های مدنی و افزایش سطح ایمنی و سلامتی عمومی شود. در این میان، مسئولین باید همزمان با اینكه شهرها به سوی آینده پیش می‌روند، از چالش‌ها و ریسك‌های پیش رو در مسیر توسعه فناوری‌های جدید به خصوص در زمینه حریم خصوصی و امنیت آگاه باشند و سعی كنند كه روش‌هایی را برای كاهش اثرات منفی آن اتخاذ كنند.»

​​