لبه تکنولوژی

نيويورك، هوشمندترين شهر دنيا نام گرفت

منبع: فروم اینترنت اشیا ایران
در مراسم جهاني جوايز شهر هوشمند، نيويورك به عنوان هوشمندترين شهر دنيا انتخاب شد. اين جايزه به دليل اجراي برنامه «توسعه شهر هوشمند و برابر براي همه» به اين شهر اعطاء شد. اين برنامه توسط اداره فناوري و نوآوري شهرداري اين شهر طراحي شده و مديريت مي‌شود.
 
هدف از طرح نوآورانه توسعه شهر هوشمند نيويورك، افزايش تحقيق و توسعه و پياده‌سازي فناوري‌هاي IoT به منظور ارتقاء استانداردهاي زندگي شهروندان مي‌باشد. اين برنامه شامل پروژه‌هايي همچون LinkNYC است كه به منظور تسريع توسعه روش‌هاي IoT طراحي شده است. يكي ديگر از پروژه‌ها، MarketplaceNYC نام دارد كه به ادارات دولتي كمك مي‌كند تا جديدترين فناوري‌هاي هوشمند را براي ارتقاء عملكرد خود توسعه دهند.
 
جف مِريت، مدير بخش نوآوري در اداره فناوري و نوآوري شهرداري نيويورك در اين زمينه مي‌گويد: «اگر تجهيزات IoT به صورت كارآمد استفاده شود، مي‌تواند باعث صرفه‌جويي در هزينه‌ها، افزايش مشاركت‌هاي مدني و افزايش سطح ايمني و سلامتي عمومي شود. در اين ميان، مسئولين بايد همزمان با اينكه شهرها به سوي آينده پيش مي‌روند، از چالش‌ها و ريسك‌هاي پيش رو در مسير توسعه فناوري‌هاي جديد به خصوص در زمينه حريم خصوصي و امنيت آگاه باشند و سعي كنند كه روش‌هايي را براي كاهش اثرات منفي آن اتخاذ كنند.»

​​