تلفن همراه

سال آینده پیامک یک تومان گران خواهد ماند/۴۰۰ میلیارد عایدی دولت

منبع: تسنیم
در لایحه بودجه سال آینده نیز مصوبه دو سال گذشته مجلس دیده و افزایش یک تومانی قیمت هر پیامک لحاظ شده است که در مجموع عایدی ۴۰۰ میلیارد تومانی برای دولت خواهد داشت.
 
دو سال گذشته با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 94 مقرر شد تا اپراتورهای تلفن همراه علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ 10 ریال از استفاده کنندگان این خدمات هزینه بیشتر دریافت کنند.
 
بعد از این مصوبه، چنین افزایشی پابرجا ماند تا جاییکه در بودجه سال 95 نیز قید شد تا بر اساس این بند الحاقی نمایندگان، درآمد ناشی از این افزایش به سازمان هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تخصیص یابد.
 
این موضوع در حالی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد که رواج استفاده از پیامرسانهای موبایلی و OTTها، از میزان پیامکهای ارسالی در شبکه اپراتورهای ارتباطی کاسته است.
 
با این حال بند مذکور همچنان در لایحه بودجه سال آینده دیده میشود و دولت رقم 400 میلیارد تومان را از محل درآمد حاصل از افزایش 10  ریال به قیمت هر پیامک برای خود در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی کرده است.
 
در بخش دیگری رقم 280 میلیارد تومان از محل حق استفاده از فرکانس رادیویی برای خود در لایحه بودجه سال آینده متصور شده است.

​​