لبه تکنولوژی

پروژه خودران گوگل رسما به یک شرکت تبدیل شد

منبع: عصر خودرو
گزارشها حاکی از اینست که گوگل همانطور که وعده داده بود پروژه خودروهای خودرانش را به یک شرکت مستقل تبدیل کرده است.
 
این پروژه به طور رسمی توسط زیرمجموعه X آلفابت(شرکت مادر گوگل) که سابقا گوگل X نامید می شد، اداره می شود. این پروژه در ابتدا در کنار دیگر پروژه ها و بر پایه اکتشافی دنبال می شد. به نظر می رسد این شرکت مصمم است که فناوری خودروی خودرانش آماده تبدیل شدن به یک محصول رسمی است.
 
گفته می شود این طرح بازسازی شده با یک سری انتصابات مقامات اجرایی برای کمک به پیشبرد این تحول شروع خواهد شد.

​​