فناوری اطلاعات

فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد: ایجاد شبکه ملی مجازی یک ضرورت انکارناپذیر است

منبع: تماس نیوز
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه پلیس با تمام توان و ظرفیت جرایم سایبری را رصد و پیگیری می کند، راه اندازی شبکه مجازی ملی، را یک ضرورت انکار ناپذیر بیان کرد.
 
سردار حسین اشتری در دومین نشست پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری با بیان اینکه فضای مجازی دارای فرصت های زیادی است، افزود: البته در فضای مجازی تهدیداتی نیز وجود دارد و با توجه به فراگیر شدن استفاده از فضای مجازی در جامعه شاهد افزایش جرایم در محیط مجازی و سایبری هستیم.
 
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه نمی توان فرصت هایی که در فضای مجازی وجود دارد را انکار کرد، ادامه داد: آنچه که به نیروی انتظامی مربوط است این است که نگذاریم امنیت مردم در فضای مجازی با مخاطره مواجه شود و در راستای پیشگیری از وقوع جرم در این فضای باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم.
 
وی با بیان اینکه بخش هایی از فضای مجازی را که فرصت تلقی می شود را مغتنم می دانیم، تأکید کرد: اما باید راهکارهایی نیز اتخاذ کنیم که امکان سوء استفاده و تخلفات در این فضا را کاهش دهیم.
 
سردار اشتری با اشاره به اینکه پلیس با تمام توان و ظرفیت جرایم سایبری را رصد و پیگیری می کند، راه اندازی شبکه مجازی ملی، را یک ضرورت انکار ناپذیر بیان کرد.
 
وی  اضافه کرد: آشنایی و تسلط بر فضای سایبری و مجازی از محوری ترین وظایف ما است باید ضمن اشراف به این فضا، روند فعالیت ها در فضای سایبری را رصد کنیم و قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشیم و انجام اقدامات پیشدستانه و پیشگیرانه را نیز مورد توجه قرار دهیم.
 
فرمانده نیروی انتظامی بر لزوم ارتقاء آگاهی عمومی در حوزه فضای مجازی تأکید و بیان کرد: مردم عزیز و شریف ما باید با دانش و تسلط به این فضا با در نظر گرفتن مسائل امنیتی و اجتماعی ورود پیدا کنند تا دچار آسیب نشوند.

​​