لبه تکنولوژی

ساخت روباتی شبیه کرم شب تاب/ امکان ردیابی حسی

منبع: مهر
دانشمندان موفق به ساخت روباتی شدند که اشکال متفاوتی به خود می  گیرد.
محققان دانشگاه MIT روباتی بسیار حساس به نام ChainFORM ساخته اند که قابلیت تغییر شکل دارد و به دلیل حساسیت زیاد و قابلیت تحریک به هرآنچه که کاربر نیاز داشته باشد، تبدیل می شود.
 
روبات ChainFORM درحقیقت تعدادی بلوک با قابلیت اتصال به یکدیگر است. هرکدام از بلوک ها سیستم ردیابی حس و موتور خود را دارند.
 
البته ChainFORM نخستین روباتی نیست که از روبات های کوچکتر تشکیل شده است. چنین روبات هایی قابلیت بسیار بهتر و کارایی متنوع تری نسبت به ماشین های بزرگ دارند. این روبات که شبیه کرم شب تاب است را می توان تغییر شکل داده و آن را به شکل عنکبوت دوباره به هم چسباند.

​​