فناوری اطلاعات

فرامرز خالقی مدیرعامل شرکت داده‌ورزی سداد بانک ملی شد

منبع: راه پرداخت
فرامرز خالقی به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت داده‌ورزی سداد بانک ملی ایران منصوب شد. وی در جلسه امروز هیئت‌مدیره این شرکت که با حضور مسعود خاتونی معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران برگزار شد، به این سمت منصوب و رسماً آغاز به کار کرد.
 
رئیس هیئت‌مدیره خدمات انفورماتیک نوین کیش، عضو هیئت سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات ایران، مدیرعامل شرکت داده‌پردازی ایران، معاون مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک و رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه ریزکامپیوتر ایران ازجمله سوابق اجرایی مدیرعامل جدید شرکت داده‌ورزی سداد بانک ملی ایران است.

​​