فناوری اطلاعات

برگزاری نشست و سمینار تخصصی در بیست و دومین نمایشگاه الکامپ

منبع: ستاد خبری الکامپ بیست و دوم
برنامه نشست‌ها و سمینارهای تخصصی بیست و دومین نمایشگاه الکامپ اعلام شد.
 
براساس اعلام ستاد برگزاری بیست ودومین نمایشگاه الکامپ، برنامه سمینار و نشست برای روزهای 26 و 27 آذر ماه (روزهای دوم و سوم الکامپ) به همت کمیسیون آموزش و پژوهش نظام صنفی رایانه‌ای تهران و کشور برنامه‌ریزی شده است که جزییات آن به شرح زیر است:
 
علاقه مندان جهت ثبت نام از طریق فرم آنلاین اقدام کنند. 
 
"نقش و اهمیت مدیریت رخداد در مراکز عملیات امنیت"
 
 
خلاصه سمینار:
در این سمینار درباره حملات و الگوهای مرتبط با آن بحث شده و نیازمندیهای لازم جهت پاسخگوئی به این حملات در قالب فرآیند مدیریت رخداد که شامل پاسخگوئی به رخداد و اداره نمودن کلیه فعالیتهای مرتبط تشریح می شود.
 
مخاطبین :
مدیران فناوری اطلاعات، روسا و کارشناسان امنیت و عملیات، کارشناسان شبکه 
 
اهداف سمینار:
1- آشنایی با مفاهیم مدیریت رخداد 
2- معرفی چارچوب لازم در SOC
3- تشریح فرایند مدیریت رخداد در یک مرکز مدیریت عملیات امنیت
4- مزایا و منافع پیاده سازی فرآیند مدیریت رخداد در SOCهای نوین
5- تشریح اندازه گیری میزان بلوغ فرآیند مدیریت رخداد و نقشه راه ارتقا فرآیند در SOC
 
سخنران: رضا ارغند
 
محل برگزاری : نمایشگاه الکامپ - محل نمایشگاههای بین المللی تهران –سالن 35-اتاق کنفرانس
زمان برگزاری  : روز شنبه مورخ   27 آذر ماه 95 از ساعت 11 الی 12
 

​​