باندپهن

معاون مخابرات منطقه تهران خبر داد: مخابرات مجوز عرضه بسته صوت و دیتا گرفت

منبع: ستاد خبری مخابرات منطقه تهران
معاون مخابرات منطقه تهران، با اشاره به اخذ مجوز عرضه بسته باندلینگ صوت و دیتا برای نخستین بار گفت: باندلینگ این دو سرویس مزیت رقابتی مخابرات نسبت به رقبا است و از این پس انواع بسته های باندلینگ طبق نیاز مشتریان ارائه خواهد شد.
 
کامران کاظمی با اشاره به ارائه خدمات باندلینگ صوت (voice) و دیتا گفت: ارائه این دو سرویس به صورت توامان نیاز به مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داشت که برای نخستین با این مجوز شرکت مخابرات ایران اخذ شده است.
 
معاون بازاریابی و فروش مخابرات منطقه تهران با اشاره به ارائه طرح سراسری صد دانه یاقوت شامل صد دقیقه مکالمه و صد گیگ اینترنت به قیمت صد هزار تومان توضیح داد: در آینده بسته های باندل دیگری نیز توسط مخابرات با تنوع بیشتر طبق نیاز مشتریان ارائه خواهد شد.
 
وی استقبال مشترکان از این سرویس را مناسب ارزیابی کرد و گفت: حتی در مقایسه با کمپین های قبلی استقبال بهتری از این سرویس شده است امام در مجموع نتیجه گیری و ارزیابی نهایی پس از دوره سه ماهه مشخص خواهد شد.
 
کاظمی تصریح کرد باندلینگ صوت و دیتا مزیت رقابتی شرکت مخابرات ایران نسبت به دیگر بازیگران این بازار است.

​​