باندپهن

مدیرعامل مخابرات ایران خبر داد: برنامه ریزی برای بهبود مستمر ADSL مخابرات

منبع: مخابرات منطقه تهران
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از برنامه ریزی برای بهبود مستمر اینترنت مخابرات خبر داد.
رسول سراییان صبح امروز در قالب بازدید از نمایشگاه الکامپ 2016 اظهار کرد:مهم ترین بحث فعلی شرکت مخابرات را می توان ره نگاشت پنج ساله این شرکت دانست.
وی با تاکید بر اهمیت مشتری مداری برای بنگاه های تجاری گفت:بر همین اساس برای جلب رضایت حداکثری مشترکان شرکت مخابرات این برنامه را مورد توجه جدی قرار داده است.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در توضیح بیشتر این مطلب عنوان کرد:بر همین اساس برای دستیابی به این هدف ،در حوزه اینترنت و کیفیت آن راهکارهای متنوعی مانندارائه اینترنت 50 مگابایتی یا استفاده از CDNها  را مورد استفاده قرار داده ایم.
 
سرائیان همچنین راه اندازی معاونت امور مشتریان را گامی دیگر در راستای جلب رضایت مشترکان مخابرات برشمرد و افزود:در حوزه واگذاری تلفن ثابت و میزان رضایتمندی مشترکان،در مناطق مختلف وضعیت متفاوتی حاکم است که با بررسی شرایط هر منطقه تلاش داریم نیازها و کاستی ها را در مناطق مختلف شناسایی و مرتفع کنیم.

​​