فناوری اطلاعات

معاون دولت الکترونیک خبر داد: ارزیابی خدمات دولت الکترونیک ٧١دستگاه اجرایی/ ٥٠ خدمت انتخاب شدند

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: براساس ارزیابی صورت گرفته از خدمات الکترونیکی ٧١ دستگاه دولتی، ٥٠ خدمت برتر معرفی شدند.
رضا باقری اصل در گفتگو با مهر از اتمام ارزیابی تمامی خدمات الکترونیکی دولت خبر داد و گفت:این ارزیابی بر مبنای وضعیت پرتال، اطلاع رسانی و خدمات دهی دستگاههای اجرایی با تعریف پارامترهای مختلف به اتمام رسیده است.
 
وی ادامه داد: این ارزیابی برای ٧١ دستگاه دارای شناسنامه خدمات انجام شد و هم اکنون نتایج آن نهایی شده است که با تایید نهایی از سوی وزیر ارتباطات اعلام عمومی خواهد شد.
 
وی گفت: طبق نتایج ارزیابی انجام شده، ٥٠ سرویس دستگاههای دولتی، به عنوان سرویس برتر انتخاب شده و در سالن دولت الکترونیک بیست و دومین نمایشگاه الکامپ معرفی شده اند.
 
وی نحوه اطلاع رسانی سرویس، ارائه موثر در سطح وب، نحوه تعامل و استعلامات سرویس را از جمله مواردی عنوان کرد که در ارزیابی این خدمات مدنظر قرار گرفته است و گفت: برآوردها نشان می دهد که نسبت به سال گذشته دستگاههای اجرایی در الکترونیکی شدن رشد خوبی را داشته اند اما تا یکپارچگی این خدمات فاصله زیاد است. اما با این وجود عرضه خدمات برتر در نمایشگاه الکامپ می تواند مشوقی برای سایر دستگاهها باشد تا به الکترونیکی شدن خود سرعت دهند.

​​