باندپهن

مدیر مخابرات منطقه البرز: افزایش سرعت و دقت در خدمت رسانی به مشترکان با مستقل شدن مخابرات البرز

منبع: ستاد خبری مخابرات منطقه تهران
مدیر مخابرات منطقه البرز جدا شدن مخابرات منطقه البرز از تهران را به دلیل تغییر ساختاری در بدنه مخابرات و تبعیت از تغییرات تقسیمات استانی کشور اعلام کرد و گفت: با این تغییر، تمرکز بر سرعت و دقت بیشتر در خدمت رسانی به مشترکان افزایش می یابد.
 
حمید همت زاده درباره جداشدن مخابرات منطقه البرز از مخابرات منطقه تهران اظهار داشت: این تغییر در پی تغییرات ساختاری در بدنه شرکت مخابرات ایران و پیرو تغییرات جغرافیایی سیاسی کشور انجام شده است.
 
مدیر مخابرات منطقه البرز تصریح کرد: در پی تصویب ره نگاشت 5 ساله شرکت مخابرات ایران در مجمع این شرکت از تاریخ اول مهرماه 95 تمامی شرکت های مخابرات استانی یکپارچه و در شرکت مخابرات ایران ادغام شدند و سپس مخابرات منطقه البرز به عنوان یکی از  31 منطقه مخابراتی از تهران جدا و مستقیم با شرکت مخابرات ایران مشغول فعالیت شد.
 
همت زاده با اشاره به تاثیر این تغییرات در وضعیت ارایه خدمت به مشترکان مخابرات منطقه البرز گفت: تمامی مسئولیت ها و برنامه ها طبق سیاست های کلی ابلاغی شرکت مخابرات ایران در مخابرات های مناطق از جمله منطقه البرز اجرا می شود.
 
به گفته وی با جدا شدن مخابرات منطقه البرز تمرکز بر ارائه بهتر خدمات درمنطقه افزایش خواهد یافت و این امر سبب افزایش سرعت عمل و افزایش دقت در خدمت رسانی می شود.

​​