فناوری اطلاعات

۱۶۰۰ نفر در کمتر از ۲۴ ساعت، عوارض خروج از کشور را اینترنتی پرداخت کردند

منبع: راه پرداخت
با توجه به اینکه به تازگی سامانه پرداخت اینترنتی عوارض خروج از کشور توسط بانکی ملی ایران ارائه شده است، بنا بر گفته‌های کارشناسان بانک ملی، طی ۲۴ ساعت اولیه راه‌اندازی این سامانه بالغ‌بر ۱۶۰۰ نفر از طریق این سامانه، عوارض خروج از کشور را به صورت اینترنتی پرداخت کرده‌اند.
 
کارشناسان بانک ملی ایران این آمار را حین تشریح دو خدمت بام (سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملی ایران) و سامانه پرداخت اینترنتی عوارض خروج از کشور برای محمد شرفشاهی معاون وزارت امور اقتصاد و دارایی و علی صفدریان معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمان بازدید از غرفه بانک ملی ایران در نمایشگاه الکامپ ارائه کرده‌اند.

​​