فناوری اطلاعات

وزیر ارتباطات: برنامه داریم که فیلترینگ را از بخش گلوگاه به سطح دسترسی بیاوریم تا استاد دانشگاه مشکل نداشته باشد

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزیر ارتباطات: برنامه داریم که فیلترینگ را از بخش گلوگاه به سطح دسترسی بیاوریم تا استاد دانشگاه مشکل نداشته باشد
وزیر ارتباطات گفت برنامه داریم که فیلترینگ را از بخش GATEWAY به سطح دسترسی آورده تا اگر یک استاد دانشگاه به اطلاعات علمی نیاز دارد که برای عموم فیلتر شده است، از طریق آن شرکتی که خدمات می گیرد، صفحات برایش باز شود تا بدین ترتیب مردم از فرصت های اینترنت بتوانند استفاده کنند.
 
واعظی در پاسخ به سوالات 10 تن از نخبگان در حاشیه همایش هم اندیشی صمیمانه جوانان با دولت افزود:همانطور که در جامعه به عنوان یک شهروند حضور دارم همواره دو نوع نگاه و تفکر پیرامون استفاده از اینترنت در میان هموطنانمان وجود دارد که در اینجا و در میان سوالات پرسیده شده نیز بود. نخست اینکه بخشی به فضای مجازی به چشم یک تهدید به جامعه و خانواده نگاه می کنند و بخش دوم فضای مجازی را یک فرصت می دانند که از زمانیکه در دولت آمده ام تلاش کردیم که به هر دو تفکر احترام بگذاریم.
 
وی با بیان اینکه تلاش کردیم دغدغه پدر خانواده که نگران است و در مقابل استاد یا دانشجویی که اینترنت را بستر رشد و نوآوری می داند را محترم بشماریم، افزود: در عین حال تلاش کردیم تا قیم مردم نباشیم و به جای مردم و جوانان تصمیم نگیرم.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره وظیفه همه اقشار در این خصوص اظهار کرد: وظیفه همه ما از دولت، مردم، رسانه ها، روحانیون، اساتید و دانشجویان این است به عنوان یک وظیفه همگانی به فرهنگ سازی که آنچه فکر می کنیم که کانون خانواده و اندیشه ما را نشانه گرفته است بپردازیم و متناسب به آن آگاهی رسانی کنیم.
 
بالاترین مقام مسوول حوزه ICT کشور خود را در طی مسوولیتش از هر دو نگاه تحت فشار دانست و تصریح کرد: راهی که فکر می کردیم که موثر است اینترنت هوشمند بود و علاوه بر آن برنامه داریم که فیلترینگ را از بخش GATEWAY به سطح دسترسی آورده تا اگر یک استاد دانشگاه به اطلاعات علمی نیاز دارد که برای عموم فیلتر شده است، از طریق آن شرکتی که خدمات می گیرد، صفحات برایش باز شود تا بدین ترتیب مردم از فرصت های اینترنت بتوانند استفاده کنند.

​​