رگولاتوری

رد شایعات رد و تایید فسخ معامله مخابرات

منبع: ایستانیوز
مشاور سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات توسط هیات داوری کذب‌ محض است‌، گفت: امروز هیأت داوری برای ۲ درخواست توسعه اعتماد مبین تشکیل جلسه داد و بدون صدور رأی تصمیم‌گیری در این زمینه به هفته آینده موکول شد.
 
210804936346545.jpg
سید جعفر سبحانی‌ ، با رد شایعه تأیید فسخ قرارداد مخابرات از سوی هیأت داوری، بیان کرد: این شایعه از اساس دروغ بوده و کذب محض است.
 
وی افزود: امروز پنجشنبه هیأت داوری براساس 2 درخواست شرکت توسعه اعتماد مبین شامل درخواست لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات از سوی سازمان خصوصی‌سازی و همچنین درخواست برای صدور دستور موقت به منظور متوقف شدن عملیات اجرایی پس از فسخ قرارداد این واگذاری تشکیل جلسه داد در حالی‌که به هیچ وجه موضوع فسخ قرارداد مخابرات دستور جلسه این هیأت نبوده است.
 
وی افزود: در این جلسه به منظور بررسی درخواست دوم شرکت توسعه اعتماد مبین مبنی بر دستور موقت برای متوقف شدن آثار وضعی فسخ از جمله عرضه مجدد سهام و یا قیمت گذاری دوباره مورد بررسی و ادله این شرکت و سازمان خصوصی‌سازی ارائه شد که در ادامه هیأت داوری با درخواست مجموعه‌ای از مدارک از توسعه اعتماد مبین صدور رأی در این زمینه را به جلسه بعدی موکول کرد که به نظر می‌رسد طی هفته آینده این رأی نسبت به دستور موقت برای متوقف شدن آثار اجرایی پس از فسخ قرارداد صادر شود.
 
سبحانی تاکید کرد: شایعه لغو شدن واگذاری مخابرات از سوی هیأت داوری از اساس کذب محض بوده و هیأت داوری تنها بر روی درخواست صدور دستور موقت از سوی توسعه اعتماد مبین به منظور توقف آثار اجرایی پس از فسخ قرارداد تشکیل جلسه داده است؛ بر این اساس، هیأت داوری هیچ تصمیمی در خصوص تأیید فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی و مدیریتی سهام شرکت مخابرات ایران به هلدینگ توسعه اعتماد مبین از سوی سازمان خصوصی‌سازی هیچ تصمیم‌گیری نداشته و در دستور جلسه این هیأت نبوده است.

​​