رگولاتوری

رگولاتوری تمامی اپراتورهای ثابت و همراه کشور را به تفکیک ترافیک داخل و بین‌الملل ملزم کرد

منبع: نشریه الکترونیک ترند
براساس مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۴۸: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱، با توجه به آمادگی های ایجاد شده در راستای تحقق الزامات مصوب شبکه ملی اطلاعات، پیشنهاد سازمان در خصوص تسری موضوع تفکیک ترافیک در داخلی از خارج، موضوع مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ کمیسیون را در راستای الزام تفکیک ترافیک داخلی و بین‌المللی، به منظور اعمال سرعت و تعرفه متفاوت، برای همه اپراتورها بررسی و به شرح زیر تصویب کرد:
 
کلیه اپراتورهای ارائه دهنده خدمات دسترسی اعم از دارندگان پروانه حوزه ثابت و یا همراه موظفند تا تاریخ ۹۵/۱۰/۳۰ امکان تفکیک ترافیک داخلی از بین‌المللی را به نحوی برای همه کاربران ایجاد کنند که امکان اعمال تعرفه و سرعت متفاوت فراهم شود.
 
منظور از ترافیک داخل، هر ترافیک با میزبانی داخلی است. برای تحقق این امر سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت باید شرایطی را فراهم آورند که ترافیک داخل مخابرات ایران بصورت مجزا از ترافیک بین‌المللی آن  شرکت در دسترسی سایر اپراتورها باشد.

​​