بازار سرمایه

فسخ معامله بلوک مدیریتی مخابرات فسخ شد

منبع: تلکام نیوز
هیت داوری رای به ابقای قرارداد واگذاری بلوک 50درصد به علاوه یک سهم مخابرات داد.
 
472029246reghabat.jpg
براساس اطلاعاتی که منحصرا به دست "تلکام نیوز" رسیده است سرانجام هیت داوری رای به ابقای قرارداد واگذاری بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به شرکت توسعه اعنتماد مبین (تم) داد.
 
سه هفته پیش بود که سازمان خصوصی سازی در بیانیه ای رسانه ای به یکباره خبر از فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران به دلیل آنچه که آن را عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات نامیده بود کرد. 
 
این اتفاق سرآغاز جدالی رسانه ای بین دوطرف بود تا هر یک از طرفین دعوا دلایل و مستندات خود را برمحق بودن ارائه کنند که "تلکام نیوز" نیز در یاداشتی به صورت مفصل به آن پرداخت.
 
اما بر اساس اطلاعاتی که به صورت اختصاصی به دست تلکام نیوز رسیده است هیئت داوری - که در قرارداد واگذاری به عنوان داور و مرجع بررسی و تصمیم گیری در مورد شکایات مشخص گردیده است - پس از برگزاری دو جلسه و استماع نظرات طرفین ، سرانجام به ابقای واگذاری بلوک مدیریتی شرکت مخابرات ایران به شرکت توسعه اعتماد مبین رای داد.

​​