تلفن همراه

با خدمات این سایت محدودیت های اینستاگرام را دور بزنید

منبع: مهر
کاربران سایت به اشتراک گذاری عکس و فیلم اینستاگرام تنها می توانند یک لینک فعال را در صفحه معرفی خود درج کنند، اما به تازگی روشی برای دور زدن این محدودیت ابداع شده است.
افرادی که دوست دارند چند لینک به دیگر سایت ها را در صفحه اینستاگرام خود فعال کنند می توانند از ابزار رایگانی به نام Linktree استفاده کنند که از آدرس https://linktr.ee/ در دسترس است.
 
با این ابزار می توانید ترافیک قابل هدایت به لینک خارجی خود را هم افزایش دهید تا افراد بیشتری از آن بازدید کنند. برای استفاده از این خدمات کافیست با حساب کاربری اینستاگرام خود وارد Linktree شوید. در اینجا می توانید یک لینک را در بخش معرفی خود وارد کنید. اگر این لینک از قبل وجود داشت می توانید با برنامه ریزی شخصی تعداد آنها را افزایش دهید و نحوه هدایت کاربران در زمان کلیک کردن بر روی هر لینک را مشخص کنید.
 
از این طریق مالکان حساب های کاربری مختلف در اینستاگرام می توانند کاربران را به حساب های شخصی خود در دیگر شبکه های اجتماعی، وبلاگ و وب سایت شخصی و ... هدایت کنند. انتظار می رود این خدمات با استقبال افرادی مواجه شود که از اینستاگرام برای امور شغلی و تجاری استفاده می کنند.

​​