فناوری اطلاعات

تجهیز کامل ایستگاه های متروی نیویورک به وای - فای

منبع: تماس نیوز
اگر چه متروی نیویورک کاستی های زیادی دارد و از جمله آلودگی و خرابی برخی واگن های آن موجب نارضایتی مسافران می شود، اما وعده تجهیز تمامی ایستگاه های آن به وای – فای سرانجام عملی شده است.
 
مسئولان متروی نیویورک وعده داده بودند که تمامی ایستگاه های آن را تا قبل از پایان سال 2016 به خدمات وای فای مجهز کنند و سرانجام این وعده خود را در آخرین لحظات سال میلادی مذکور عملی کردند.
 
تنها چند دقیقه قبل از فرارسیدن سال نوی میلادی تمامی 279 ایستگاه متروی نیویورک با همکاری شرکت Transit Wireless به خدمات اینترنت بی سیم مجهز شدند.
 
ارائه خدمات وای فای در متروی نیویورک از سال 2011 آغاز شد، اما تکمیل آن حدود 5 سال به طول انجامید. نکته جالب این است که متروی نیویورک هنوز از پوشش کامل خدمات تلفن همراه برخوردار نیست و تکمیل این پوشش به سال 2017 موکول شده است.
 
مسئولان محلی وعده داده اند که برخی نقاط کور پوشش در داخل تونل های مترو را ظرف ماه های آینده برطرف کنند.

​​