لبه تکنولوژی

سنگاپور کامیون های خودران را جایگزین نیروی انسانی می کند

منبع: مهر
سنگاپور تصمیم دارد طرح آزمایشی کامیون های خودران حمل بار را اجرا کند.
سنگاپور یکی از کشورهایی است که سریعتر از بقیه فناوری اتومبیل های خودران را آزمایش کرده است.
 
اکنون نیز پس از طرح آزمایشی تاکسی های خودران در تابستان امسال، تصمیم دارد با کمک دو شرکت تویوتا و اسکانیا کامیون های خودران را در بندرهای شلوغ خود بیازماید. به این ترتیب کمبود نیرو ی انسانی خود در بخش حمل و نقل باری را جبران می کند.
 
در سال ٢٠١٤ میلادی کمیته حمل ونقل جاده ای خودران در سنگاپور ایجاد شد. این کشور سعی دارد همزمان با آزمایش طرح های مختلف اتومبیل های خودران در مسیرهای مشخص نخستین ناوگان تاکسیرانی خودران جهان را در  ٢٠١٨ افتتاح کند.
 
سیستم حمل و نقل خودران شامل کاروانی از کامیون های خودران است که کانتینرهای بار را از پایانه ای به پایانه دیگر انتقال می دهند. به نظر می رسد سیستم کامیونهای خودران بنادر سنگاپور با نمونه های آزمایشی دیگر متفاوت باشد.

​​