فناوری اطلاعات

۲۲درصد کاربران ایرانی مطالعه آنلاین دارند

منبع: شارا
برمبنای برآوردهای صورت گرفته از مصرف آنلاین محتوا در کشور، مشخص شد ۲۲ درصد کاربران اینترنت بالای ۶ سال در ایران، روزنامه، مجله و کتاب الکترونیکی را به‌صورت آنلاین می‌خوانند.
  
برمبنای برآوردهای صورت گرفته از مصرف آنلاین محتوا در کشور، مشخص شد ۲۲ درصد کاربران اینترنت بالای ۶ سال در ایران، روزنامه، مجله و کتاب الکترونیکی را به‌صورت آنلاین می‌خوانند. وضعیت مصرف آنلاین محتوا در کشور بر مبنای نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات تا پایان سال ۹۴ از سوی درگاه پایش جامعه اطلاعاتی و با استفاده از نتایج طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده افراد از ICT اعلام شد.
 
طبق بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد 4/ 57 درصد خانوار ایرانی به رایانه دسترسی دارند و 5/ 55 درصد خانوار ایرانی نیز از اینترنت استفاده می‌کنند. در همین حال 3/ 45 درصد ایرانی‌های بالای ۶ سال، کاربر اینترنت هستند. مقایسه وضعیت برخورداری ایرانی‌ها از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به سال ۹۲ نشان می‌دهد تعداد کاربران موبایل نسبت به این سال، با ۱۵درصد رشد همراه بوده است. در همین حال دسترسی خانواده‌های ایرانی به رایانه رشد ۲۵درصدی را نشان می‌دهد. شمار کاربران رایانه در کشور نسبت به سال ۹۲ با رشد ۲۰ درصدی و شمار کاربران اینترنت در کشور با رشد ۵۱ درصدی همراه بوده است.
 
همچنین برآوردها نشان می‌دهد میزان دسترسی خانوارها به اینترنت طی ۲ سال ۴۶ درصد رشد داشته است. در راستای افزایش مصرف آنلاین محتوا در کشور، مشخص شد ۲۲ درصد کاربران ۶ سال به بالای اینترنت روزنامه، مجله و کتاب الکترونیکی را به‌صورت آنلاین مطالعه می‌کنند. این درحالی است که ۵۹ درصد کاربران ۶ سال به بالای اینترنت در ایران، از موسیقی، ویدئو و بازی به شکل آنلاین استفاده می‌کنند. در همین حال تنها ۷درصد کاربران ۶ سال به بالای اینترنت در ایران، تلویزیون را از طریق اینترنت تماشا می‌کنند.
 
برمبنای اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه کشور، باید میزان تولید محتوای آنلاین تا پایان برنامه ششم توسعه (سال ۱۴۰۰) به ۱۰ برابر وضعیت کنونی برسد. این درحالی است که برمبنای نظام پایش شاخص‌های ICT در کشور، میزان تولید محتوا توسط کاربران اینترنت در ایران ۸ درصد است.

​​