تلفن همراه

نقشه های گوگل پارک کردن را ساده می کنند

منبع: مهر
تا به حال خدمات زیادی از طریق نقشه های گوگل در دسترس کاربران بوده، اما از این به بعد با استفاده از این نرم افزار می توانید راحت تر در مورد یافتن جای پارک تصمیم بگیرید.
نقشه های گوگل پیش از این مسیریابی و اطلاع از وضعیت ترافیکی خیابان ها و بزرگراه های مختلف را ممکن می کردند، اما حالا به شما در مورد سهولت یا دشواری یافتن جای پارک در مقاصد مختلف نیز اطلاع رسانی می کنند.
 
بر این اساس با استفاده از نقشه های یاد شده به زودی درمی یابید که آیا در مقصد مدنظر شما جای پارک پیدا می شود یا نه. خدمات یاد شده به طور آزمایشی به نسخه بتای v۹.۴۴ نرم افزار نقشه گوگل اضافه شده و لذا زمانی که کاربران به مقصد خود نزدیک می شدند اطلاعات مربوط به پارکینگ های موجود و نحوه دسترسی به آنها برایشان ارسال می شود.
 
برای استفاده از این خدمات کاربران باید به نمایشگر جای پارک که در قالب نماد پیش نمایش داده می شود توجه کنند. این نماد در سه سطح برای کاربران نمایش داده می شود: ساده، متوسط و محدود که نشان دهنده میزان سهولت دسترسی به پارکینگ برای دسترسی افراد است.
 
البته اطلاعاتی که در این زمینه نمایش داده می شوند کاملا آنی و به روز نیستند. ولی می توان تا حد زیادی به آنها برای یافتن جای پارک اعتماد کرد. اطلاعات مذکور به خصوص برای یافتن جای پارک در مراکز خرید و دیگر نقاط پررفت و آمد قابل استفاده است.

​​