فناوری اطلاعات

تماشا کنید: معرفی پلتفرم پرداخت موبایلی شرکت Comviva توسط شرکت رمیس

منبع: آپارات
به گفته وحید محمودیان، مدیر کسب وکار پرداخت الکترونیک شرکت رمیس شرکت ها با در اختیار داشتن این پلتفرم می توانند به مجموعه های دیگر ارائه خدمت داشته باشند.

​​